Obuke by iConsult

Case Study

iConsult ovog leta uvodi nešto novo za Vas! U skladu sa vrućinom, odmorima i manjom frekvencijom posla, u periodu od 21. jula do 01. avgusta, omogućavamo Vam da na osnovu trosatnih tematskih modula

SKROJITE SAMI SVOJ SEMINAR

Odaberite teme i module koji Vas interesuju i napravite seminar skrojen tačno po vašim potrebama. Programi su tematski kompaktne celine sa konkretnim rešenjima i velikim brojem praktičnih radionica. Svaki modul traje 3 sata i ima određen raspored (datum i vreme) kada se održava, a grupe imaju do 5 polaznika. Ovaj sistem Vam omogućava da pre podne dođete na seminar i da popodne budete na poslu ili da pre podne završite poslovne obaveze, a nakon toga dođete na seminar. Spisak modula sa temama sledi:

Modul / Termin   Teme KOJE SE OBRAĐUJU
1. IZRADA I VOĐENJE PROFILA KLIJENATA
21. jul 2014 (14 - 17 časova)
  - Proces vođenja klijenata
- 3 različita primera profila
- Izrada profila po potrebama polaznika
2. POSLOVNA KORESPODENCIJA /
PREZENTACIJA PISANIM DOKUMENTOM

22. jul 2014 (10 - 13 časova)
  - Primer modela poslovnog pisma
- Radionica pisanja poslovnog pisma
- Radionica: Analiza rada polaznika i ukazivanje na greške
3. TEHNIKE USMENE PREZENTACIJE - PRVI DEO
22. jul 2014 (14 - 17 časova)
  - Osnovne tehnike usmene prezentacije
- Prezentacija u Power Point-u
- Tehnika usmene prezentacije "Međuzaključci"
4. KAKO DO ODLIČNOG WEB SAJTA (PRVI KORACI)
Popunjeno - 23. jul 2014 (10 - 13 časova)
  - Definisanje ciljeva sajta
- Određivanje potreba sajta
- Pravljenje zahteva za izradu sajta
5. OSNOVE INTERNET MARKETINGA
Popunjeno - 23. jul 2014 (14 - 17 časova)
  - Za šta je internet marketing najbolji
- Kako da se internet marketing isplati
- Analiza: O čemu treba voditi računa prilikom oglašavanja
6. PREDSTAVLJANJE FIRME U JAVNOSTI
Popunjeno - 24. jul 2014 (10 - 13 časova)
  - Šta treba da znate o poslu PR Menadžera
- Priprema javnog nastupa
- Alati eksternog PR-a
7. USPREŠAN NEWSLETTER
24. jul 2014 (14 - 17 časova)
  - Zajednički elementi svih uspešnih newsletter-a
- Analiza tri koncepta
- Kako da newsletter bude isplativ
8. PISANJE PRESS RELEASES
25. jul 2014 (10 - 13 časova)
  - Poziv za medije
- Saopštenje za medije
- Radionica: Analiza rada polaznika i ukazivanje na greške
9. INTERNET PRODAJA
25. jul 2014 (14 - 17 časova)
  - Koncepti internet prodaje
- Analiza interaktivnog kataloga
- Sistemi naplate
10. PRIPREMA SASTANKA
28. jul 2014 (14 - 17 časova)
  - Proces pripreme sastanaka
- Šta morate znati pre sastanka
- Osnove vođenja kontakata
11. TRI ZAKONA POSLOVNE KOMUNIKACIJE
29. jul 2014 (10 - 13 časova)
  - Zakoni poslovne komunikacije
- Definisanje ciljeva komunikacije
- Definisanje poruka komunikacije
12. TEHNIKE USMENE PREZENTACIJE - DRUGI DEO
29. jul 2014 (14 - 17 časova)
  - Razgovor sa polaznicima o procesu pripreme
- Radionica: Prezentacija polaznika
- Analiza prezentacije polaznika i ukazivanje na greške
13. KRIZNI PR
30. jul 2014 (10 - 13 časova)
  - Postupci u kriznim situacijama
- Analiza: Case Study
- Radionica
14. PISANJE PONUDE / KORESPODENCIJA U PRODAJI
30. jul 2014 (14 - 17 časova)
  - Primer i analiza modela
- Radionica „Pisanja ponude“
- Analiza rada polaznika i ukazivanje na greške
15. TEHNIKE PRODAJE
31. jul 2014 (10 - 13 časova)
  - Osnovne tehnika prodaje
- Tehnika prodaje PAWNFAB
- Analiza napredne tehnike prodaje i njenih 10 podtehnika
16. OSNOVE UPRAVLJANJA TIMOM
31. jul 2014 (14 - 17 časova)
  - Stilovi upravljanja
- Timske uloge
- Vođenje internih sastanaka
POSLOVNA PRIMENA MAPA UMA
Informativno predavanje, 01. avgust 2014 (10- 12 časova)
  - Šta su mape uma i zašto funkcionišu
- Kako se mape koriste u poslovanju
- Pozitivni efekti korišćenja mapa uma u celoj organizaciji
SISTEMI ZA MERENJE UČINKA ZAPOSLENIH
Informativno predavanje, 08. avgust 2014 (11 - 13 časova)
  - Šta je merenje učinka zaposlenih i koje su koristi sistema
- Proces izrade i uvođenje sistema
- Case study: Primer uvođenja sistema i koristi

Ostale informacije

Metodologija rada: Interaktivna mentorska obuka. Grupe do 5 polaznika. Spoj analiza, diskusija i praktičnog rada.
Predavači: Sertifikovani predavači tima „iConsult doo“ i „IS Zaposlenje Org" u zavisnosti od modula

Mesto održavanja: Beograd, Dubrovačka 16, Trening centar iConsult doo / IS Zaposlenje Org

Cene, popusti i Prijave

1 modul 7.000,00  
2 modula 14.000,00 + jedan modul gratis
3 modula 21.000,00 + jedan modul gratis
4 modula 28.000,00 + dva modula gratis
10+ modula Kontaktirajte nas

Besplatni moduli: Polaznici ili predstavnici firmi, koji su pohađali najmanje dva modula, će pored gratis modula, imati priliku i da besplatno prisustvuju i informativnim seminarima sa temama: Poslovna primena mapa uma i Sistemi za merenje učinka zaposlenih
Prijave: Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 10-17h)