(STRATEŠKI) SEMINAR
SISTEMI UPRAVLJANJA ZAPOSLENIMA

 

 

Cilj seminara: Predstavljanje koristi i načina uvođenja sistema za upravljanje zaposlenima, čemu sve sistemi mogu da služe i za šta sve kompanija može da upotrebi jedan takav sistem. Analiza različitih podsistema i povezivanja različitih procesa u jednu celinu. Sistemi upravljanja će biti predstavljeni sa strateške strane, šta sve sistem može kompaniji da omogući i kako se sistemom povećava produktivnost zaposlenih i same kompanije.

 

Kome je namenjen: Vlasnicima i direktorima, zaposlenima u ljudskim resursima, kao i svim rukovodiocima sektora. Seminar se najpre obraća njima, jer su oni ti koji donose strateške odluke na nivou organizacije ili sektora i njima će značiti da iz prve ruke saznaju kakve im koristi i mogućnosti različiti koncepti sistema upravljanja mogu doneti.

 

 

Sagledavanje kompletnog procesa i koristi sistemskog upravljanja zaposlenima!

 

  

Teme seminara


 

Šta je sistem upravljanja zapolenima
Koristi sistema u savremenoj organizaciji
Strateška upotreba sistema upravljanja u cilju poboljšanja rezultata firme (i rada zaposlenih)
Koje sve procese sistem može da integriše

Kako uvesti sistem - korak po korak
Analiza: Kako da sistem bude održiv
Analiza slučaja I: Efekati, koristi i isplativost
Analiza slučaja II: Uvođenje sistema, analiza koristi i isplativosti

 

Formular za prijave 


Ime i prezime:  
Kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:Metodologija rada:
Interaktivna mentorska obuka.
Broj polaznika je ograničen na 7. Spoj analiza modela, slučaja i razgovora sa predavačem. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku.


Predavač:

Ivan Marković, Senior Partner „iConsult“ d.o.o, šef tima za izradu sistema upravljanja, merenje učinka i sistema zarada sa preko 10 godina iskustva u radu na sistemima u regionu i inostranstvu. Radio na uvođenju više od 50 različitih sistema sistema upravljanja zaposlenima. Sertifikovani predavač sa više od 350 održanih seminara i obuka.

Organizator:
iConsult d.o.o. Beograd

 

Vreme i mesto održavanja:

Utorak, 22. decembar 2015., od 12 do 16 časova
Trening centar "iConsult"
Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:

Puna kotizacija za seminar iznosi 10.000,00 dinara, a u koliko dolazi više predstavnika firme kotizacija iznosi 7.000,00 dinara po polazniku. Broj polaznika je ograničen na 7. Polaznicima je obezbeđena literatura i osveženje u prijatnom ambijentu.


Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 09-17h)
Kontakt osoba: Ivana Mrkalj, e-mail:
ivana@iconsult.rs

Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacijehttp://www.zaposlenje.org/slike/tacka.bmp
http://www.zaposlenje.org/seminari.php i http://www.obuke.rs/